top of page

Een edugame die (zorg)teams ondersteunt in het omgaan met agressie.

Hostilia

PROJECT

Maar liefst 39% van de werknemers in de zorgsector geeft aan geconfronteerd te worden met agressie of grensoverschrijdend gedrag. De gevolgen hiervan zijn duidelijk. Werknemers lopen bijna dubbel zoveel kans op  (langdurige) uitval door directe of indirecte gevolgen van de agressie en ervaren hogere stress op het werk.

 

HOSTILIA heeft het potentieel de weerbaarheid van zorgverleners te verhogen. Door de edugame leren zorgverleners door het spelen en reflecteren hoe agressie kan worden voorkomen of gehanteerd.

HOSTILIA APP

unnamed.webp
Hostilia App Store
Hostilia Google Play

PARTNERS

image7.png
UCLL Research expertise
U Hasselt
PXL Research Zorginnovatie
OPC Rekem
MVO Vlaanderen
bottom of page