top of page

PROJECT

Het doel van HOSTILIA was om de weerbaarheid van zorgverleners te verhogen m.b.t. agressie-incidenten.

In 2020 startte een eerste projectfase waarbij de krachten werden gebundeld tussen verschillende Limburgse onderwijsinstellingen en de POM. Onder de noemer innovatief omgaan met agressie en dankzij de subsidie van het Europese sociale fonds (ESF) werden 6 duidelijke noden gedefinieerd rond agressie_opleidingen in de zorg.

Eind 2020 werd het vertrouwen vanuit het ESF bevestigd en kon het project naar een tweede fase. In 2021 werden nieuwe partners aangetrokken en na de onderzoeksfase kwam er nu ook een duidelijk afgebakende opdracht. Ontwerp een innovatieve oplossing vanuit de 6 geïdentificeerde opleidingsnoden voor de algemene ziekenhuizen, de VAPH-instellingen en de psychiatrische zorgcentra. Dankzij het harde werk van de partners en de feedback van de vele stakeholders werd HOSTILIA ontwikkeld, een edugame die reflectie opwekt door deelnemers een rol te geven binnen een coöperatieve ervaring via een toegankelijke spelvorm.

DOELSTELLINGEN

HOSTILIA is ontworpen als ondersteunende edugame die:

  • autonoom werkt;

  • reflectie opwekt door deelnemers een rol te geven binnen een coöperatieve ervaring;

  • duurzaam is omwille van de makkelijke praktische inzetbaarheid;

  • een toegankelijke spelvorm biedt;

  • eenvoudig te hanteren is;

  • de zorgteams in staat te stelt hun eigen handelen in kaart te brengen.

PROJECTTEAM

foto portret.jpg

STIJN CASTERMANS

Karen Van den Broeck_045.jpg

KAREN VAN DEN BROECK

eric.jpg

ERIC LODEWYCKX

Foto Robby Clerebout.png

ROBBY CLEREBOUT

Jan Baert.JPG

JAN BAERTS

Sara.jpg

SARA JANQUART

Jo G.jpg

JOACHIM GREGOOR

WL1 (2).jpg

WIM LAMBRECHTS

marthe.JPG

MARTHE VERMEULEN

Jonathan Wolfs.jpg

JONATHAN WOLFS

ESF - DOCUMENTEN

OUTPUT FASE 1
bottom of page